Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZapraszamy na Zebrania Grup Członkowskich

Zapraszamy na Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciążu informuje, że w miesiącu maju i czerwcu 2024 roku odbędą się coroczne Zebrania Grup Członkowskich przed Zebraniem Przedstawicieli.

Terminy poszczególnych Zebrań:

 • 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 10.00 w Radzanowie, w Gminnym Ośrodku Kultury – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.
 • 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 13.00 w Szreńsku, w Gminnym Ośrodku Kultury – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.
 • 24 maja 2024r. (piątek) o godz. 10.00 w Bieżuniu, w Oddziale Banku – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta i gminy Bieżuń
 • 24 maja 2024r. (piątek) o godz. 13.00 w Lutocinie, w remizie OSP – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Lutocin
 • 29 maja 2024r. (środa) o godz. 11.00 w Gąsocinie, w Oddziale Banku – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń
 • 4 czerwca 2024r. (wtorek) o godz. 10.00 w Siemiątkowie, w Punkcie Obsługi Klienta – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.
 • 4 czerwca 2024r. (wtorek) o godz. 12.00 w Raciążu, w Centrali Banku – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta i gminy Raciąż oraz członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2023 rok, w tym:
  – wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  – przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2023 rok.
 5. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy!

*Delegat na Zebranie Przedstawicieli musi posiadać co najmniej jeden pełen udział członkowski tj. 1000,00 zł