Kredyt Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to kredyt, dzięki któremu możesz sfinansować wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne, spełniające najwyższe normy.

O kredycie

Osoba fizyczna
Dla kogo: 
właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w jednorodzinnych budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
Waluta kredytu
Waluta:  
PLN
Kwota kredytu
Kwota kredytu:
maksymalna 100 000 PLN
Maksymalny okres kredytowania: 
120 miesięcy
Warunki udzielenia kredytu
Warunki udzielenia: 
posiadanie zdolności kredytowej
Zabezpieczenie: 
weksel własny,
gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego

Oprocentowanie: 
WIBOR 6M + marża Banku 3,60%
Prowizja
Prowizje:
prowizja za udzielenie wynosi jedynie 0,50% udzielonej kwoty kredytu

* WIBOR 6M na dzień 01.08.2023r wynosi 6,65%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi na dzień 1.08.2023r – 10,98%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 38.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 48.922,44 zł, oprocentowanie zmienne 10,25%, całkowity koszt kredytu 10.922,44 zł (w tym: prowizja 190,00 zł, odsetki 10.732,44 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), kredyt spłacany w 60 ratach miesięcznych, w tym: w 59 równych ratach po 813,11 zł, ostatnia rata wynosi 758,95 zł.


O programie Czyste Powietrze

To największy i najważniejszy w Polsce projekt, który służy poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację mogą otrzymać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą) wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Program jest wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami (WFOŚiGW).

Szczegółowe informacje znajdziesz na: https://czystepowietrze.gov.pl/

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Sprawdź jakie masz możliwości

Przedstawione kalkulatory zostały opracowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej

CZĘŚĆ I PROGRAMU – dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu  dofinansowania. 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji: 

20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

10 000 zł

CZĘŚĆ II PROGRAMU – dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

15 000 zł

MAKSYMALNE DOTACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Rządowy program „Czyste Powietrze” jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowiedz się więcej: www.czystepowietrze.gov.pl


Dokumenty


Dlaczego warto?

 • kredyt do wysokości aż 100 000 zł
 • niskie oprocentowanie
 • znikoma prowizja
 • długi okres kredytowania
 • szeroki zakres celów na inwestycje ekologiczne
 • oferta dla nowych i dotychczasowych klientów


Jak skorzystać?

1
Odwiedź
dowolny oddział naszego Banku
2
Złóż
wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami
3
Podpisz
umowę i oszczędzaj energię
4
Złóż
wniosek o dotację

Zobacz także

Kredyt EKO

Nie bądź obojętny, zainwestuj w ekologię. EKO dom to nie tylko oszczędności dla naszego środowiska, ale i Twojego portfela.

Więcej

MOJE eKonto

Cenisz sobie wygodę i niezależność? To konto jest właśnie dla Ciebie. Bankuj przez internet, płać za zakupy bezgotówkowo – BLIKIEM, telefonem lub zegarkiem.

0 zł za prowadzenie konta – wystarczy, że masz kartę debetową do konta.

Więcej

e-lok@ta

Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu zarabiasz więcej niż na tradycyjnej lokacie założonej w placówce Banku.

Więcej

Oblicz ratę

Wróć na górę