Bank Spółdzielczy w RaciążuStawki i stopy procentowe

Stawki i stopy procentowe

Stopy procentowe NBP

2022

Obowiązuje od:Stopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowaStopa redyskonta weksli
Obowiązuje od: 09.12.2021Stopa referencyjna: 1,75%Stopa lombardowa: 2,25%Stopa depozytowa: 1,25%Stopa redyskonta weksli: 1,80%
Obowiązuje od: 05.01.2022Stopa referencyjna: 2,25%Stopa lombardowa: 2,75%Stopa depozytowa: 1,75%Stopa redyskonta weksli: 2,30%
Obowiązuje od: 09.02.2022Stopa referencyjna: 2,75%Stopa lombardowa: 3,25%Stopa depozytowa: 2,25%Stopa redyskonta weksli: 2,80%
Obowiązuje od: 09.03.2022Stopa referencyjna: 3,50%Stopa lombardowa: 4,00%Stopa depozytowa: 3,00%Stopa redyskonta weksli: 3,55%
Obowiązuje od: 07.04.2022Stopa referencyjna: 4,50%Stopa lombardowa: 5,00%Stopa depozytowa: 4,00%Stopa redyskonta weksli: 4,55%
Obowiązuje od: 06.05.2022Stopa referencyjna: 5,25%Stopa lombardowa: 5,75%Stopa depozytowa: 4,75%Stopa redyskonta weksli: 5,30%
Obowiązuje od: 09.06.2022Stopa referencyjna: 6,00%Stopa lombardowa: 6,50%Stopa depozytowa: 5,50%Stopa redyskonta weksli: 6,05%
Obowiązuje od: 08.07.2022Stopa referencyjna: 6,50%Stopa lombardowa: 7,00%Stopa depozytowa: 6,00%Stopa redyskonta weksli: 6,55%
Obowiązuje od: 08.09.2022Stopa referencyjna: 6,75%Stopa lombardowa: 7,25%Stopa depozytowa: 6,25%Stopa redyskonta weksli: 6,80%

Stawki WIBOR

2022

(1) WIBOR 1M(2) WIBOR 3M(3) WIBOR 3M(4) WIBOR 12M
styczeńWIBOR 1M: 1,98%WIBOR 3M: 2,35%WIBID 1M: 2,51%WIBID 3M: 0,25%
lutyWIBOR 1M: 2,43%WIBOR 3M: 2,79%WIBID 1M: 2,51%WIBID 3M: 3,65%
marzecWIBOR 1M: 2,87%WIBOR 3M: 3,33%WIBID 1M: 2,51%WIBID 3M: 3,65%
kwiecieńWIBOR 1M: 3,69%WIBOR 3M: 4,27%WIBID 1M: 4,74%WIBID 3M: 3,65%
majWIBOR 1M: 4,75%WIBOR 3M: 5,48%WIBID 1M: 4,74%WIBID 3M: 3,65%
czerwiecWIBOR 1M: 5,59%WIBOR 3M: 6,42%WIBID 1M: 4,74%WIBID 3M: 3,65%
lipiecWIBOR 1M: 6,29%WIBOR 3M: 6,85%WIBID 1M: 7,05%WIBID 3M: 3,65%
sierpieńWIBOR 1M: 6,70%WIBOR 3M: 7,03%WIBID 1M: 7,05%WIBID 3M: 3,65%
wrzesieńWIBOR 1M: 6,85%WIBOR 3M: 7,04%WIBID 1M: 7,05%WIBID 3M: 3,65%
październikWIBOR 1M: 7,04%WIBOR 3M: 7,16%WIBID 1M: 7,18%WIBID 3M: 3,65%
listopadWIBOR 1M: 7,08%WIBOR 3M: 7,34%WIBID 1M: 7,18%WIBID 3M: 3,65%
grudzieńWIBOR 1M: 7,03%WIBOR 3M: 7,43%WIBID 1M: 7,18%WIBID 3M: 3,65%
Wróć na górę