Bank Spółdzielczy w RaciążuStawki i stopy procentowe

Stawki i stopy procentowe

Stopy procentowe NBP

2022

Obowiązuje od:Stopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowaStopa redyskonta weksli
Obowiązuje od: 09.12.2021Stopa referencyjna: 1,75%Stopa lombardowa: 2,25%Stopa depozytowa: 1,25%Stopa redyskonta weksli: 1,80%
Obowiązuje od: 05.01.2022Stopa referencyjna: 2,25%Stopa lombardowa: 2,75%Stopa depozytowa: 1,75%Stopa redyskonta weksli: 2,30%

Stawki WIBOR i WIBID

2022

WIBRO 1MWIBOR 3MWIBID 1MWIBID 3M
StyczeńWIBOR 1M: 1,98%WIBOR 3M: 2,35%WIBID 1M: 1,78%WIBID 3M: 2,15%

2021

WIBRO 1MWIBOR 3MWIBID 1MWIBID 3M
StyczeńWIBOR 1M: 0.20%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: 0.00%WIBID 3M: 0.01%
LutyWIBOR 1M: 0,19%WIBOR 3M: 0,21%WIBID 1M: -0,01%WIBID 3M: 0,01%
MarzecWIBOR 1M: 0.19%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0.01%WIBID 3M: 0.01%
KwiecieńWIBOR 1M: 0.19%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0.01%WIBID 3M: 0.01%
MajWIBOR 1M: 0.18%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0.01%WIBID 3M: 0.01%
CzerwiecWIBOR 1M: 0.18%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0,01%WIBID 3M: 0,01%
LipiecWIBOR 1M: 0.18%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0.02%WIBID 3M: 0,01%
SierpieńWIBOR 1M: 0,18%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0,02%WIBID 3M: 0,01%
WrzesieńWIBOR 1M: 0,18%WIBOR 3M: 0.21%WIBID 1M: -0,02%WIBID 3M: 0,01%
PaździernikWIBOR 1M: 0,18%WIBOR 3M: 0,24%WIBID 1M: -0,02%WIBID 3M: 0,04%
ListopadWIBOR 1M: 0,50%WIBOR 3M: 0,61%WIBID 1M: 0,31%WIBID 3M: 0,41%
GrudzieńWIBOR 1M: 1,35%WIBOR 3M: 1,59%WIBID 1M: 1,15%WIBID 3M: 1,39%

2020

WIBRO 1MWIBOR 3MWIBID 1MWIBID 3M
StyczeńWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%
LutyWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%
MarzecWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%
KwiecieńWIBOR 1M: 1.40%WIBOR 3M: 1.45%WIBID 1M: 0.94%WIBID 3M: 0.97%
MajWIBOR 1M: 0.79%WIBOR 3M: 0.83%WIBID 1M: 0.59%WIBID 3M: 0.63%
CzerwiecWIBOR 1M: 0.62%WIBOR 3M: 0.66%WIBID 1M: 0.42%WIBID 3M: 0.46%
LipiecWIBOR 1M: 0.24%WIBOR 3M: 0.27%WIBID 1M: 0.04%WIBID 3M: 0.07%
SierpieńWIBOR 1M: 0.23%WIBOR 3M: 0.25%WIBID 1M: 0.03%WIBID 3M: 0.05%
PaździernikWIBOR 1M: 0.20%WIBOR 3M: 0.23%WIBID 1M: 0.00%WIBID 3M: 0.03%
ListopadWIBOR 1M: 0.20%WIBOR 3M: 0.22%WIBID 1M: 0.00%WIBID 3M: 0.02%
GrudzieńWIBOR 1M: 0.20%WIBOR 3M: 0.22%WIBID 1M: 0.00%WIBID 3M: 0.02%

2019

WIBRO 1MWIBOR 3MWIBID 1MWIBID 3M
GrudzieńWIBOR 1M: 1.63%WIBOR 3M: 1.71%WIBID 1M: 1.43%WIBID 3M: 1.51%
ListopadWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
PaździernikWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
WrzesieńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
SierpieńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
LipiecWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
CzerwiecWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
MajWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
KwiecieńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
MarzecWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
LutyWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
StyczeńWIBOR 1M: 1.64%WIBOR 3M: 1.72%WIBID 1M: 1.44%WIBID 3M: 1.52%
Wróć na górę