Split Payment

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do Ustawy: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z zapisami Ustawy najpóźniej do 1 lipca 2018 Banki będą miały obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi (na prośbę Klienta Bank otworzy więcej rachunków VAT). Rachunek VAT ma być specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bezpłatnie, który będzie posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT.

Ideą zmian jest utworzenie oddzielnego obiegu pieniądza dla podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności polega na podzieleniu płatności za fakturę na dwie kwoty:

  • kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedającego,kwotę
  • podatku VAT, która docelowo uzna jego rachunek VAT.