Bank Spółdzielczy w RaciążuGwarantowanie środków

Gwarantowanie środków

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciążu są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


Dokumenty do pobrania