Ubezpieczenie upraw rolnych

Pogoda potrafi zaskakiwać. Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej pracy. Dzięki ubezpieczeniu w Generali złagodzisz skutki finansowe m.in. przymrozków, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego, ognia czy suszy. Nazywamy to świadomym zarządzaniem ryzykiem finansowym swojego przedsiębiorstwa rolnego. Z naszą polisą zawsze będziesz dobrze zabezpieczony. Pamiętaj, że nawet 65% składki ubezpieczeniowej pokrywa budżet państwa.

KOGO UBEZPIECZAMY

Ubezpieczenie przygotowane jest dla producentów rolnych:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych.

CO UBEZPIECZAMY

Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia minimum połowy
powierzchni swoich upraw od co najmniej jednego ryzyka związanego z niekorzystnymi zjawiskami
klimatycznymi:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • susza,
 • grad.

Dodatkowo możesz wybrać ochronę od huraganu i deszczu nawalnego, a także ryzyka ognia –
na warunkach komercyjnych (bez dopłat z budżetu państwa).
Nasze ubezpieczenie chroni m.in. uprawy:

 • zbóż,
 • rzepaku,
 • kukurydzy,
 • buraków cukrowych,
 • ziemniaków,
 • roślin strączkowych,
 • warzyw,
 • owoców,
 • roślin pastewnych.

JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC

 • Generali odpowiada za szkody na całym polu lub jego części.
 • Możesz wybrać ubezpieczenie od gradobicia lub pakiet chroniący od skutków zdarzeń, które powodują największe straty w Twoich uprawach.
 • Dla ubezpieczonych zbóż ozimych w sezonie jesiennym możesz dodatkowo wykupić ubezpieczenie od suszy.

CZEGO NIE UBEZPIECZMY

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Ubezpieczenie Upraw Rolnych nie obejmuje

szkód, które m.in.:

 • powstały z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Twojego lub Twoich domowników,
 • są efektem działań szkodników lub chorób roślin,
 • powstały, ponieważ niewłaściwie lub nieterminowo przeprowadzono zabiegi agrotechniczne,
 • powstały, bo płody rolne przejrzały albo zbiory odbyły się zbyt późno,
 • są wynikiem zakłóceń w działaniu środków ochrony roślin lub nawozów,
 • są efektem porastania ziarna i nasion,
 • powstały z powodu ubytków jakości w ubezpieczonych roślinach.

TWOJE KORZYŚCI

Główne zalety Ubezpieczenia Upraw Rolnych w Generali:

 • Generali nie stosuje udziałów własnych przy ubezpieczeniu tradycyjnych upraw rolniczych, np. zbóż,
 • zapewnia stałą sumę ubezpieczenia,
 • odpowiada za szkody już od 8% ubytku w plonach – w wybranych ryzykach i uprawach,
 • w ubezpieczeniu od gradu i przymrozków wiosennych odpowiada nawet do 100% sumy ubezpieczenia,
 • ma przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania,
 • stosuje dwuetapową likwidację szkody powstałej w wyniku gradu lub przymrozków wiosennych,
 • szkody oceniają i likwidują wyłącznie fachowcy z branży rolniczej.

JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE

Zależy nam na Twojej wygodzie i szanujemy Twój czas, dlatego ubezpieczenie możesz kupić podczas wizyty w dowolnej placówce naszego Banku. Adresy wszystkich naszych placówek znajdziesz TUTAJ >>>

Więcej informacji na temat ubezpieczenia otrzymasz dzwoniąc na numer tel. +48 23 679 96 43 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora)

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

Kiedy w życiu przytrafia się coś nieprzewidywanego, każdy potrzebuje wsparcia. W Generali szkodę zgłosisz prosto i szybko: