Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościUbezpiecz uprawy z dopłatą!

Ubezpiecz uprawy z dopłatą!

Od 17 marca 2023 r. rozpoczęliśmy wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa nawet do 65% składki. Tradycyjnie oferujemy ubezpieczenia wszystkich  rodzajów upraw wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Łączna kwota, która została zaplanowana dla dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych w 2023 roku wynosi ponad 1,1 mld zł.

Dopłaty do ubezpieczenia upraw z roku na rok się zmieniają. W 2023 roku kwota dopłat jest bardzo wysoka w porównaniu do lat ubiegłych. Jak co roku, w przypadku ubezpieczenia upraw w 2023 roku również trzeba się pospieszyć, żeby mieć pewność, iż otrzyma się dofinansowanie.

Ile wynoszą maksymalne sumy ubezpieczenia w 2023 roku?

Do 1 ha upraw rolnych:

 • 26 300 zł – dla zbóż,
 • 17 400 zł – dla kukurydzy,
 • 18 100 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – dla chmielu,
 • 39 700 zł – dla tytoniu,
 • 235 300 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 • 79 600 zł – dla truskawek,
 • 39 100 zł – dla ziemniaków,
 • 20 000 zł – dla buraków cukrowych,
 • 16 500 zł – dla roślin strączkowych

Do 1 sztuki zwierzęcia hodowlanego:

 • 14 200 zł – dla bydła,
 • 14 400 zł – dla koni,
 • 1100 zł – dla owiec,
 • 700 zł – dla kóz,
 • 1800 zł – dla świń,
 • 60 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – dla gęsi,
 • 210 zł – dla indyków,
 • 1100 zł – dla strusi.

Do kiedy należy ubezpieczyć uprawy?

W przypadku ubezpieczenia upraw polisę warto wykupić jak najwcześniej. Niedopilnowanie terminów może oznaczać dla Ciebie brak możliwości skorzystania z dopłaty do ubezpieczenia upraw. Co do zasady dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane jest w dwóch transzach – w sezonie wiosennym i jesiennym. Wszystko zależy od tego, jakie uprawy chcemy objąć ubezpieczeniem i od jakich ryzyk. Ubezpieczenie od suszy należy przykładowo wykupić jeszcze przed nadejściem lata. W przypadku upraw wiosennych ubezpieczenie musi zostać zakupione najpóźniej do 30 czerwca br.. Zgodnie z ustawą ubezpieczyć się powinno co najmniej 50% zasiewów, a obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli uprawy są objęte ochroną od 1 lipca w roku zbiorów. Druga tura wypłacana jest jesienią, kiedy nie będzie już dostępne np. ubezpieczenie od suszy 2023, ale za to ubezpieczenie upraw może obejmować wtedy ujemne skutki przezimowania.

Jakich ubezpieczycieli proponujemy!

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie oraz
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

Czy ubezpieczenie upraw się opłaca?

Cena ubezpieczenia upraw zależna jest od wielu czynników – m.in. od lokalizacji, klasy gleby czy terminu siewu, dlatego dla każdego przypadku składka za ubezpieczenie upraw będzie inna. Dopłata do ubezpieczenia upraw może wynieść nawet 65%, a wypłata odszkodowania w razie zajścia szkody może być dużo wyższa. Kupując odpowiednią polisę nie musisz obawiać się suszy, gradu czy huraganów. Dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych pozwolą Ci na to, żebyś nie nadwyrężył swojego budżetu na zakup ubezpieczenia, a polisa pozwoli Ci spać spokojnie. Składka, jaką zapłacisz za ubezpieczenie jest niewielka w porównaniu z odszkodowaniem, jakie może zostać Ci wypłacone w sytuacji, gdy stracisz wszystkie swoje zbiory.

Przyjdź do naszej placówki i kup ubezpieczenie upraw!