Świadczenia Rodzinne 500+

Od 1 lutego 2023r. udostępniliśmy Państwu możliwość składania w bankowości internetowej Wniosków o Świadczenia Programu 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający od 1.06.2023r. do 31.05.2024r., bez wizyty w urzędzie

Wypłata świadczenia zależy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek wyślesz:

  • do 30 kwietnia 2023 r. – świadczenie za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca 2023 r. (co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu)
  • od 1 maja do 31 maja 2023 r. – świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz do 31 lipca 2023 r.
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. – świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz do 31 sierpnia 2023 r.

ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznane świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci).

Wnioski o świadczenie wychowawcze,  można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów:

  • przez Platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

Zaś wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Wniosek w bankowości internetowej BS Raciąż

1. Zaloguj się do bankowości internetowej TUTAJ

2. Wejdź w zakładkę „Świadczenia”

3. Dalej postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie

UWAGA!

Rodzice dzieci urodzonych w czasie trwania danego okresu świadczeniowego mają 3 miesiące na złożenie wniosku 500+, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.