Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościPomoc dla firm – Tarcza Finansowa PFR 2.0

Pomoc dla firm – Tarcza Finansowa PFR 2.0

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego br.

Regulamin programu

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Pełnomocnictwo

Zapoznaj się z instrukcją, aby dowiedzieć się jak poprawnie wypełnić i podpisać Pełnomocnictwo.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

a) mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm
 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
 • spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
 • kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
  – 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
  – 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
 • maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
 • możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Więcej informacji TUTAJ

b) Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:


Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Małych i Średnich Firm
 • dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
 • spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
 • subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
 • maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Więcej informacji TUTAJ

O wsparcie możesz ubiegać się, jeśli prowadzisz działalność w ramach jednego lub więcej poniższych kodów PKD.

Sprawdź kody PKD:
 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Pobierz kalkulator i oblicz kwotę wsparcia:

Dowiedz się więcej:

 • Zapisz się na bezpłatne szkolenia na temat Tarczy Finansowej 2.0 TUTAJ
 • Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedzi dot. programu TUTAJ
 • Pobierz prezentację na temat Tarczy Finansowej 2.0 TUTAJ

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ

Zachęcamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi, pokazującymi jak pole po polu wypełnić prawidłowo wniosek:

Mikrofirmy

Małe i średnie firmy

Sięgnij po subwencję i złóż wniosek online! Zaloguj się do IB24.