Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościNowe limity Kredytu Płynnościowego 2% (linia UP)

Nowe limity Kredytu Płynnościowego 2% (linia UP)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowe limity akcji kredytowej dla Kredytu Płynnościowego 2% (linia UP)! Przypominamy, że kredyt przeznaczony jest na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

 • limit akcji kredytowej w wysokości 2,9 mld zł,
 • środki w kwocie 150 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Linia UP stworzona została z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej i dotyczy kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Kredyt udzielany jest w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 tys. zł 
 • 50–100 ha – 200 tys. zł 
 • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu stosowana jest w całym okresie kredytowania.

Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania do 5 lat,
 • kapitał płatny: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie,
 • odsetki płatne: miesięcznie lub kwartalnie,
 • okres karencji spłaty kapitału max. 2 lata,
 • brak rozliczania wydatkowania,
 • kredyt udzielany do momentu wyczerpania akcji kredytowej.

Nie czekaj. Dowiedz się więcej! Odwiedź naszą placówkę lub skontaktuj się z doradcą:

 • O/Raciąż tel. (023) 679 96 53
 • O/Bieżuń tel. (023) 657 80 03
 • O/Ciechanów tel. (023) 679 91 11
 • O/Gąsocin tel. (023) 671 42 98
 • O/Szreńsk tel. (023) 653 40 20

Środki w ramach pomocy publicznej w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.