Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościBiała lista podatników w IB24

Biała lista podatników w IB24

System bankowości internetowej naszego banku został wyposażony w nową funkcjonalność, której zadaniem jest ułatwienie weryfikacji podmiotu (odbiorcy przelewu) z tzw. Białą listą podatników VAT.

Więcej informacji ta temat Białej listy podatników znajdziecie Państwo tu >>>

Jak sprawdzić w systemie IB24, czy rachunek kontrahenta znajduje się na Białej liście podatników VAT?

  • wprowadzając przelew należy najpierw wpisać numer rachunku odbiorcy
  • następnie wybrać ikonę lupy z napisem VAT
  • wprowadzić NIP podatnika
  • Gdy kontrahent oraz jego rachunek na który przelewamy środki jest na Białej liście podatników VAT otrzymamy następujący komunikat

Należy pamiętać, iż obowiązek sprawdzenia kontrahenta (czy jest on na Białej liście podatników VAT oraz czy wskazany przez niego rachunek na który przelewamy środki znajduje się na tej liście) leży po stronie podatnika. Bank nie weryfikuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku realizacji dyspozycji przelewu złożonego przez Klienta banku na rachunek nie znajdujący się na Białej liście podatników VAT, a funkcjonalność systemu IB24 ma za zadanie jedynie ułatwić rozliczenia między podmiotami.