Szkolna Kasa Oszczędności

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.

Co to jest SKO?

Co to jest SKO?

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.
SKO to pierwsze minikonto, na które Opiekun szkolny wpłaca gromadzone przez uczniów pieniądze, a dzieci mają do nich dostęp przez aplikację mobilną Novum -13.

Jeśli chcesz, by Twoja szkoła wzięła udział w SKO, poproś nauczyciela lub dyrektora, by zgłosił się do nas.


Po co oszczędzać?

Żeby odłożyć na wymarzony rower, rolki, grę, zabawkę, bilet na koncert czy do kina… Cokolwiek zechcesz. Zamiast wydawać otrzymywane od rodziców kieszonkowe, wystarczy, że co tydzień będziesz odkładał całą kwotę, albo chociaż część, na konto w SKO, a Twoje marzenia się spełnią!

Oszczędzanie w SKO to także świetna szkoła rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, a ta umiejętność bardzo przydaje się w dorosłym życiu.

Po co oszczędzać w SKO?

Oprocentowanie środków SKO wynosi:

Kwota środków na koncie

Wysokość

do 4.999,99 PLN

1,60%

powyżej 5.000,00 PLN

0,10%

Oprocentowanie zmienne w skali roku oparte na Stopie referencyjnej NBP -/+ marża Banku. Kapitalizacja odsetek na koniec każdego miesiąca.


Strefa Opiekuna SKO

Liczymy, że nasz portal wspomoże Cię w działaniach Opiekuna SKO. Możesz stąd pobrać materiały dydaktyczne, przydatne w prowadzeniu szkolnych zajęć na temat oszczędzania i obracania pieniędzmi. Zachęcamy do korzystania z przygotowanych materiałów. To świetny sposób na przeprowadzenie ciekawych zajęć.

Otrzymasz od nas również dostęp do aplikacji, która daje możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji należących do SKO klas oraz uczniów. Pozwoli Ci ona rejestrować wpłaty i wypłaty, przeglądać informacje o saldach i informacje historyczne, wysyłać komunikaty indywidualnie oraz grupowo, sprawdzać aktualne wyniki oszczędzania poszczególnych klas i wynik szkolnego rankingu. Aplikacja umożliwia również ustandaryzowanie prowadzonej w szkole dokumentacji oraz zastąpienie jej wersji papierowej nowoczesną i wygodną formą elektroniczną.

Szkolne Kasy Oszczędzania to nie tylko dobra zabawa, to korzyści dla samych szkół. Dają możliwość wprowadzenia nowych działań edukacyjnych w zakresie nauki oszczędzania i zarządzania gromadzonymi pieniędzmi, odpowiedzialności i systematyczności oraz bezpiecznego korzystania z elektronicznych usług bankowych.


Galeria screen’ów aplikacji mobilnej Novum -13


Zobacz także


Dokumenty do pobrania


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych.