Bank Spółdzielczy w RaciążuO BankuZaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

W Bankach Spółdzielczych SGB zasada wzajemności to podstawa funkcjonowania, z niej się narodziły. Dla nas to jest źródło naszego istnienia, nie coś, co wymyśliliśmy. To nasza główna wartość, którą kierujemy się na co dzień. I chociaż nasza historia jest bardzo długa, to wzajemność nie przestaje być aktualna. Wręcz przeciwnie. Ostatnie lata wszystkim nam mocno przypomniały o jej znaczeniu.

Dlaczego dobrze być częścią takiego biznesu, takiego zrzeszenia, które powstało na wzajemnym dbaniu o dobro całej, lokalnej społeczności, w której funkcjonuje. Dlaczego dobrze jest być klientem Banku Spółdzielczego SGB i czuć, że on dba nie tylko o mnie, ale o nas i nasze otoczenie?

Odpowiedź znajdziecie w naszej animacji:

Zyski, które dzięki Wam wypracowujemy, inwestujemy lokalnie: inicjujemy i sponsorujemy ważne akcje i działania: sadzimy drzewa, remontujemy place zabaw, organizujemy wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe, prowadzimy działania edukacyjne dla różnych grup społecznych. Chętnie wspieramy firmy podobne do nas oraz start-upy, które potrzebują kapitału na początek swojej działalności.

Co rocznie dofinansowujemy organizacje społeczne i kulturalne z terenu działania Banku.

Przede wszystkim:

  • Ochotnicze Straże Pożarne 
  • Parafie Rzymsko-Katolickie,
  • Kluby Sportowe,
  • Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury,
  • Kluby Seniora,
  • Zespoły Szkół,
  • Rady Rodziców

oraz wiele innych.

Dobrze dbać o to, co nasze – wspólne!