Bank Spółdzielczy w RaciążuO BankuZaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

Bank Spółdzielczy w Raciążu kierując się dobrem i chęcią pomocy, wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze kulturalnym czy charytatywnym, wspomagając miejscowe instytucje i organizacje oświatowe, kulturalne, sportowe, itp..

Sponsorujemy corocznie wiele lokalnych imprez kulturalnych m.in.:

 • Dni miasta Raciąża,
 • Dni Szreńska,
 • Dni Radzanowa,
 • Dni Siemiątkowa.

Co rocznie dofinansowujemy organizacje społeczne i kulturalne z terenu działania Banku.

Przede wszystkim:

 • Ochotnicze Straże Pożarne 
 • Parafie Rzymsko-Katolickie,
 • Kluby Sportowe,
 • Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury,
 • Kluby Seniora,
 • Zespoły Szkół,
 • Rady Rodziców

oraz wiele innych.

Wróć na górę