2020

Odszedł od nas wieloletni Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kazimierz Bogdan Miklewski. Zdecydowaną większość swojego życia zawodowego związał z Bankiem Spółdzielczym w Raciążu, którym kierował przez blisko 41 lat, a przez kolejne 10 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.