2017

01.10.2017 r Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Gąsocinie wraz z Punktem Kasowym w Ojrzeniu oraz Sońsku. Bank Spółdzielczy w Gąsocinie podjął decyzję o łączeniu w związku z tym, iż z uwagi na swoją wielkość nie był w stanie dostosowć się do zmieniających się warunków ekonomicznych i regulacyjnych w jakich przyszło mu działać.