2011

5 września doszło do połączenia dwóch banków zrzeszających, tj. Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A (dotychczasowego banku zrzeszającego BS Raciąż) oraz Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. Bank Spółdzielczy w Raciążu jako dotychczasowy akcjonariusz oraz założyciel MR-Banku S.A., po podpisaniu umowy zrzeszenia w dniu 15 września 2011 roku. stał się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej.