1988

BS Raciąż, jako najlepsza placówka wśród Banków Spółdzielczych w woj. ciechanowskim, znalazł się w gronie pięciu Banków Spółdzielczych w kraju wytypowanych do przeprowadzenia eksperymentu polegającego na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów i zarządzeń BGŻ. Zmiany zaproponowane i wprowadzone przez BS Raciąż miały usprawnić obsługę i doprowadzić do wypracowania modelowych rozwiązań dla innych banków.