1950

W 1950 roku przeniesiono siedzibę Kasy do miasta Raciąż przy ul. Kilińskiego 3. W roku tym w wyniku połączenia Kas w Krajkowie i Koziebrodach powstała instytucja pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu”, która objęła swoją działalnością teren miasta i gminy Raciąż oraz gmin: Unieck, Koziebrody i Siemiątkowo. GKS w Raciążu prowadziła działalność poprzez kasę macierzystą i trzy Punkty Kasowe.