Kredyt AGRO Inwestor Grunty

Kredyt AGRO Inwestor Grunty

Jeśli posiadasz umowę z ARiMR dotyczącą prowadzonych inwestycji w gospodarstwie – skorzystaj z dogodnego kredytu w naszym Banku.

O kredycie

Dla kogo:
podmioty prowadzące lub rozpoczynające działalność rolniczą
Waluta:  
PLN
Maksymalny okres kredytowania:
do 15 lat
Karencja w spłacie kapitału:
ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji, maksymalnie 24 miesiące
Częstotliwość spłat odsetek:
odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
Kwota kredytu:
minimalna 10 000 PLN, maksymalna: 90% wartości nakładów inwestycyjnych
Udział własny kredytobiorcy:
10% lub 20%
Przeznaczenie:
zakup gruntów rolnych, możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie, zniesienie współwłasności
Oprocentowanie: 
WIBOR 3M + marża Banku
Warunki udzielenia:
prowadzenie konta rolniczego w Banku oraz posiadanie zdolności kredytowej

Oblicz ratę

Wróć na górę