Kredyt AGRO Unia

Kredyt AGRO Unia

Jeśli posiadasz umowę z ARiMR dotyczącą prowadzonych inwestycji w gospodarstwie – skorzystaj z dogodnego kredytu w naszym Banku.

O kredycie

Dla kogo: 
podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
Waluta:  
PLN
Maksymalny okres kredytowania:
do 15 lat
Karencja w spłacie kapitału:
ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji
Częstotliwość spłat odsetek:
odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
Kwota kredytu:
minimalna 10 000 PLN, maksymalna – wyznaczana w oparciu o: aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, zasady poszczególnych programów pomocowych
Udział własny kredytobiorcy:
brak wymogu wkładu własnego
Przeznaczenie:
realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
Oprocentowanie: 
WIBOR 3M + marża Banku*
Warunki udzielenia: 
prowadzenie konta rolniczego w Banku, złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu, przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta, posiadanie zdolności kredytowej, podpisanie umowy cesji z dotacji (jeśli nie ma ograniczeń w tym zakresie w programie) i udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Dlaczego warto?

  • Długi okres kredytowania, do 15 lat
  • Możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału
  • Brak wkładu własnego
  • Korzystne oprocentowanie

Jak skorzystać?

Odwiedź
dowolny oddział naszego Banku.
Złóż
wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami.
Podpisz
umowę i korzystaj z pieniędzy.

Zobacz także

eKonto AGRO

Konto przeznaczone jest dla rolników, którzy korzystają głównie z usług banku przez internet lub telefon oraz płacą bezgotówkowo za zakupy.

Więcej

e-lok@ta

Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu zarabiasz więcej niż na tradycyjnej lokacie założonej w placówce Banku.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Wróć na górę