Kredyt AGRO Unia

Jeśli posiadasz umowę z ARiMR dotyczącą prowadzonych inwestycji w gospodarstwie – skorzystaj z dogodnego kredytu w naszym Banku.

Kredyt AGRO Unia

O kredycie

Dla kogo: 
podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
Waluta:  
PLN
Maksymalny okres kredytowania:
do 15 lat
Karencja w spłacie kapitału:
ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji
Częstotliwość spłat odsetek:
odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
Kwota kredytu:
minimalna 10 000 PLN, maksymalna – wyznaczana w oparciu o: aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, zasady poszczególnych programów pomocowych
Udział własny kredytobiorcy:
brak wymogu wkładu własnego
Przeznaczenie:
realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
Oprocentowanie: 
WIBOR 3M + marża Banku*
Warunki udzielenia: 
prowadzenie konta rolniczego w Banku, złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu, przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta, posiadanie zdolności kredytowej, podpisanie umowy cesji z dotacji (jeśli nie ma ograniczeń w tym zakresie w programie) i udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Informacja dla kredytobiorców objętych ustawą o kredycie konsumenckim.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z wkładem własnym na poziomie do 30%, okresem karencji spłaty kapitału 12 miesięcy oraz jego spłatą w wysokości 50% kwoty kredytu (wynikającą z dofinansowania) wynosi na dzień 1.02.2024r – 9,81%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 303.761,20 zł, oprocentowanie zmienne 8,55%, całkowity koszt kredytu 53.761,20 zł (w tym: prowizja 5.000,00 zł, odsetki 48.761,20 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), kredyt udzielony na okres 60 miesięcy, w tym: pierwszych 12 rat odsetkowych od 1.756,85, pozostałe 48 rat spłacanych malejąco, gdzie 13 rata wynosi 2.902,86, ostatnia rata wyniesie 2.116,79 zł.


Dlaczego warto?

  • Długi okres kredytowania, do 15 lat
  • Możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału
  • Brak wkładu własnego
  • Korzystne oprocentowanie

Jak skorzystać?

Odwiedź
dowolny oddział naszego Banku.
Złóż
wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami.
Podpisz
umowę i korzystaj z pieniędzy.

Zobacz także

eKonto AGRO

Konto przeznaczone jest dla rolników, którzy korzystają głównie z usług banku przez internet lub telefon oraz płacą bezgotówkowo za zakupy.

Więcej

e-lok@ta

Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu zarabiasz więcej niż na tradycyjnej lokacie założonej w placówce Banku.

Więcej

Skontaktuj się z nami