Kredyt AGRO Nawozy

Kredyt AGRO Nawozy

Zamierzasz kupić nawozy, paliwo lub inne środki do produkcji rolnej – oferujemy tani kredyt w przeliczeniu na hektar użytków rolnych.

O kredycie

Dla kogo:
podmioty prowadzące działalność rolniczą
Waluta:  
PLN
Maksymalny okres kredytowania:
12 miesięcy
Częstotliwość spłat odsetek:
odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
Kwota kredytu:
minimalna 1000 PLN, maksymalna: nie może przekraczać równowartości 4 000zł/1ha użytków rolnych
Przeznaczenie:
zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, zakup paliwa i opału na cele rolnicze
Oprocentowanie: 
WIBOR 3M + marża Banku
Warunki udzielenia:
złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją oraz posiadanie zdolności kredytowej
Przedłużenie okresu kredytowania: 
udzielany w rachunku kredytowym – nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu

Dlaczego warto?

  • Okres kredytowania do 12 miesięcy,
  • Wielkość kredytu uzależniona od wielkości użytków rolnych (4000 zł na 1ha użytków rolnych),
  • Kredyt dla klientów posiadających konto rolnicze w BS Raciąż,
  • Zabezpieczanie ustalone indywidualnie

Jak skorzystać?

Odwiedź
dowolny oddział naszego Banku.
Złóż
wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami.
Podpisz
umowę i korzystaj z pieniędzy.

Zobacz także

Kredyt AGRO Obrót

Potrzebujesz pieniędzy na bieżące potrzeby. Weź kredyt. Proste zasady przyznawania i atrakcyjne oprocentowanie.

Więcej

Konto AGRO

Konto przeznaczone jest dla rolników, uzyskujących przychody z produkcji rolnej i służy on do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza konta oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Więcej

Lokata standardowa

Lokata standardowa stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku.

Więcej

Skontaktuj się z nami