Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Rachunek przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych nabywców lokali mieszkalnych lub domów. Jest prowadzony na podstawie par. 59 Prawa bankowego oraz Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

O koncie

Produkt oferujemy w 2 wariantach:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego następuje po spełnieniu określonych warunków, wskazanych w umowie tego rachunku. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego następuje po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własność lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, a w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest realizowana po dokonaniu przez Bank kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Koszty otwarcia i prowadzenia rachunku:

Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednorazowo)
opłata podstawowa 0,20% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 3.000 PLN
Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednorazowo)
opłata podstawowa 0,10% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 2.000 PLN
Kontrola zakończenia realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia/zadania inwestycyjnego, (za każdą kontrolę)
stawka ustalana indywidualnie

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:

  • postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
  • masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
  • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną

Wsparcie finansowe inwestycji

Oferujemy dogodne warunki finasowania inwestycji deweloperskich dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (zabudowa wielorodzinna, szeregowa i wolnostojąca).

Przyjdź, sprawdź, porozmawiajmy!


Dlaczego warto?

  • Rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
  • Korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek.
  • Sprawna weryfikacja spełnienia warunków wypłaty i szybka realizacja wypłaty środków.
  • Możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji.
  • Wsparcie bieżącego monitoringu rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego.


Jak założyć

Odwiedź
dowolny oddział naszego Banku.
Wybierz
konto które Cię interesuje.
Podpisz
umowę i korzystaj z konta.

Zobacz także

Konto BIZNES

Konto przeznaczone jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Więcej

Lokata standardowa

Lokata standardowa stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku.

Więcej

Kredyt BIZNES Inwestor

Kredyt BIZNES Inwestor to szybki i prosty dostęp do dodatkowych środków finansowych na dowolne cele inwestycyjne.

Więcej

Skontaktuj się z nami


Środki pieniężne są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych.