Bank Spółdzielczy w RaciążuFirmy i instytucjeUsługiSystem Identyfikacji Płatności Masowych

System Identyfikacji Płatności Masowych

Umożliwia identyfikację płatności regularnie wpływających od określonych podmiotów (np. płatności lokalnych podatków). Ułatwia zarządzanie należnościami dzięki automatyzacji procesów oraz współpracy z systemami finansowo-księgowymi.

Kto może skorzystać?

System Identyfikacji Płatności Masowych jest usługą przeznaczoną głównie dla tych instytucji, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców. Są to m.in.: spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zakłady wodociągowe i komunalne oraz wiele innych. Usługa może być pomocna również instytucjom samorządowym do takich celów jak: pobierania opłat z tytułu podatków oraz za wywów odpadów.

Cechy usługi

Zadaniem usługi jest identyfikowanie płatności dokonywanych na rzecz Klientów BS przez ich kontrahentów. Identyfikacja kontrahenta zapewniona jest przez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który kieruje on swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności. Umieszczenie numeru kontrahenta w numerze rachunku zapewnia wysoki poziom poprawności otrzymywanych danych, ponieważ płatnicy przywiązują o wiele większą wagę do numeru rachunku niż np. do tytułu płatności.

Identyfikacja płatności stanowi podstawę do dokonywania ich automatycznego księgowania w systemach finansowo-księgowych. Automatyczne rozksięgowanie płatności przychodzących możliwe jest dzięki plikom elektronicznym, zawierającym szczegółowe informacje o wpłacie wraz z numerem identyfikującym kontrahentów. Pliki te tworzone są przez bankowość internetową i zaczytywane są do systemów finansowo-księgowych.

Dlaczego warto?

  • Niższe koszty pracy związanej z przetwarzaniem danych dzięki automatyzacji prac księgowych
  • Znaczne przyspieszenie obiegu informacji
  • Możliwość wygenerowania dużej ilości kont (numerów kontrahenta)