Kredyt BIZNES Unia

Kredyt BIZNES Unia

Jeśli posiadasz umowę z PARP lub inną instytucją przyznające fundusze pomocowe dotyczące prowadzonych inwestycji – skorzystaj z dogodnego kredytu w naszym Banku.

O kredycie

Dla kogo: 
podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
Waluta:  
PLN
Maksymalny okres kredytowania: 
do 15 lat
Karencja w spłacie kapitału: 
ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji
Częstotliwość spłat odsetek:
odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
Kwota kredytu:
minimalna 10 000 PLN, maksymalna – wyznaczana w oparciu o: aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, zasady poszczególnych programów pomocowych ocenę zdolności kredytowej celowość/efektywność przedsięwzięcia
Udział własny kredytobiorcy: 
min. 10% – Bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne z zasadami danego programu
Przeznaczenie:
realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
Oprocentowanie: 
WIBOR 3M + marża Banku
Warunki udzielenia: 
prowadzenie konta firmowego w Banku, złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta posiadanie zdolności kredytowej podpisanie umowy cesji z dotacji (jeśli nie ma ograniczeń w tym zakresie w programie) i udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu – jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji

Dlaczego warto?

  • Długi okres kredytowania, do 15 lat
  • Możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału
  • Niski wkład własny, tylko 10%
  • Korzystne oprocentowanie

Jak skorzystać?

Odwiedź
dowolny oddział naszego Banku.
Złóż
wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami.
Podpisz
umowę i korzystaj z pieniędzy.

Zobacz także

Kredyt BIZNES Inwestor

Kredyt BIZNES Inwestor to szybki i prosty dostęp do dodatkowych środków finansowych na dowolne cele inwestycyjne.

Więcej

Konto BIZNES max

Przeznaczone jest dla dużych podmiotów gospodarczych, które przeprowadzają rozliczenia z dużą ilością odbiorców jak i dostawców.

Więcej

e-lok@ta

Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu zarabiasz więcej niż na tradycyjnej lokacie założonej w placówce Banku.

Więcej

Skontaktuj się z nami