Polityka prywatności

Bank Spółdzielczy w Raciążu zastrzega, że informacje zawarte na stronie internetowej Banku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. Dane te publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Aktualizacja powyższych danych dokonywana jest w pewnych…

Sprawdź szczegóły

PSD2

Szanowni Państwo mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na…

Sprawdź szczegóły

CRS

Regulacje CRS zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego na mocy postanowień Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego…

Sprawdź szczegóły

Split Payment

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Link…

Sprawdź szczegóły

Gwarantowanie środków

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Raciążu są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z…

Sprawdź szczegóły