Bank Spółdzielczy w RaciążuPolityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

 • nie wchodź na stronę logowania do bankowości korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku,
 • nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników poczty e-mail od nieznanych nadawców,
 • nie podawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku,
 • nie odpowiadaj na e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną,
 • zawsze przed logowaniem sprawdź poprawność adresu strony z podanym przez Bank, sprawdź czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem sprawdzaj poprawność certyfikatu strony www, zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom,
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall),
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna,
 • chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej,
 • zawsze sprawdzaj poprawność numeru NRB,
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z przycisku Wyloguj.

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich