Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZebrania Grup Członkowskich 2022

Zebrania Grup Członkowskich 2022

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu o zbliżających się sprawozdawczo-wyborczych Zebraniach Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się w nastepujących terminach:

 • 23.05.2022r. (poniedziałek) godz. 10.00Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.
 • 23.05.2022r. (poniedziałek) godz. 13.00Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.
 • 26.05.2022r. (czwartek) godz. 10.00Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.
 • 27.05.2022r. (piątek) godz. 11.00, remiza OSP w Gąsocinie – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń.
 • 03.06.2022r. (piątek) godz. 13.00Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu –Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Raciążgminy Raciąż i gminy Zawidz, oraz członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.

Proponowany porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2021 rok, w tym: wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli
 4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2021 rok.
 5. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 6. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Zamkniecie posiedzenia.

ZAPRASZAMY!