Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościZebrania Grup Członkowskich 2020

Zebrania Grup Członkowskich 2020

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Raciążu o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się w nastepujących terminach:

 • 04.06.2020r. (czwartek) godz. 9.00Punkt Kasowy w Siemiątkowie – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Siemiątkowo.
 • 04.06.2020r. (czwartek) godz. 10.30Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Radzanów.
 • 04.06.2020r. (czwartek) godz. 12.00, Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gminy Szreńsk.
 • 05.06.2020r. (piątek) godz. 10.00, Oddział w Gąsocinie – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie gmin Sońsk i Ojrzeń.
 • 05.06.2020r. (piątek) godz. 13.00, Centrala Banku – Członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta Raciąż, gminy Raciąż i gminy Zawidz, oraz członkowie Banku zamieszkali, mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miejscowości spoza jednostek administracyjnych wymienionych powyżej.

Proponowany porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok, w tym:
 4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2019 rok.
 5. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i postulatów.
 6. Zamkniecie posiedzenia.

Zapraszamy