Wiosenne uprawy z e-kodem

Warto zapewnić sobie ochronę na każdym polu i wybrać ubezpieczenie upraw w Generali Agro. To nie tylko solidna ochrona, ale także szansa na zyskanie e-kodu na zakupy o wartości 150 zł w ramach nowej akcji promocyjnej.

Czy mogę wziąć udział w promocji?

Tak, jeśli spełnisz następujące warunki:

  • wykupisz do 30 czerwca 2024r. jako osoba fizyczna ubezpieczenie upraw w Generali Agro,  które spełnią łącznie dwa warunki: składka na polisie wyniesie conajmniej 300 zł (uwaga: liczymy składkę płatną przez Ciebie jako osobę ubezpieczającą) oraz uprawy będą ubezpieczone minimum od jednego  z ryzyk – gradu lub ognia;
  • opłacisz składkę wynikającą z umowy;
  • wypełnisz formularz „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024” w i-Rolniku – w części Moje promocje (formularz dostępny po zalogowaniu).

W ramach promocji możesz otrzymać jeden e-kod za ubezpieczenie upraw, dlatego też formularz „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024” wypełniasz tylko raz.

Pamiętaj o tym, że pula e-kodów jest ograniczona i wynosi 10 000 sztuk. Kolejność nagrodzonych ustalamy na podstawie daty wypełnienia formularza „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”. Jeśli chcesz skorzystać z promocji, nie zwlekaj z zawarciem umowy i wypełnieniem formularza w i-Rolniku.

Wypełniam formularz – i co dalej?

Teraz kolej na nasz ruch – Twoje zgłoszenie do promocji musimy zweryfikować. Uczynimy to w terminie do 10 dni roboczych od momentu wypełnienia przez Ciebie formularza „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”.

Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, to e-kod udostępnimy na stronie Moje promocje w ramach Twojego konta w serwisie. Zastrzegamy sobie możliwość poinformowania Cię e-mailowo o udostępnieniu e-kodu.

Jeśli weryfikacja zakończy się negatywnie, to otrzymasz stosowny komunikat na stronie Moje promocje. Po odrzuceniu możesz ponownie wypełnić formularz „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”, jeśli masz inną umowę spełniającą warunki promocji.

Najważniejsze zasady

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi naszej akcji promocyjnej – w formie podsumowania.


1. Akcja promocyjna trwa od 18 marca do 30 czerwca 2024r.

2. W akcji promocyjnej uczestniczyć mogą rolnicy zawierający umowy ubezpieczenia jako osoby fizycznej (polisy „na PESEL). Umowy „na REGON” nie uprawniają do wzięcia udziału w promocji. 

3. W ramach promocji możesz otrzymać jeden e-kod za ubezpieczenie upraw, niezależnie od liczby zawartych umów.

4. Składka na polisie musi wynosić co najmniej 300 zł. Patrzymy na składkę z umowy, którą musi zapłacić ubezpieczający. Kwota obejmuje składkę z ubezpiecznia upraw (bez uwzględnienia dopłaty z budżetu państwa) oraz składkę z ubezpieczeń dodatkowych zawartych w ramach tej samej umowy (np. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków).

5. Pula e-kodów jest ograniczona i wynosi 10 000 sztuk.

6. Po wyczerpaniu puli e-kodów akcja promocyjna kończy się, a formularz „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024” przestaje być aktywny.

7. E-kod udostępniamy na stronie Moje promocje, dostępnej po zalogowaniu na konto w naszym serwisie.


Materiał marketingowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Warunki promocji znajdują się w Regulaminie akcji promocyjnej „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024″dostępnym na generaliagro.pl/regulaminy i i-rolnik.pl. Organizatorem akcji promocyjnej jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

Pliki do pobrania: