Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościUmożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytowych

Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytowych

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, umożliwiamy swoim klientom odłożenie terminu spłaty rat kapitałowych, kapitałowo – odsetkowych posiadanych w naszym Banku kredytów. Zainteresowani tą formą pomocy klienci mogą składać wnioski w tej sprawie – przez Internet lub listownie, bez konieczności odwiedzania naszych placówek. #Zostańwdomu

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, firmy oraz rolnicy, których sytuacja uległa pogorszeniu z powodu epidemii COVID-19 oraz nie mają zaległości w spłacaniu kredytu w momencie składania wniosku lub zaległość w spłacie nie przekracza 14 dni.

Jakich kredytów dotyczy przesunięcie rat?

Przesunięcie rat jest przygotowane dla klientów, którzy spłacają kredyty konsumenckie, hipoteczne, obrotowe oraz inwestycyjne.  

Uwaga! Nie podlegają przesunięciu raty kredytów udzielanych na specjalnych warunkach np. kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR.

Na jaki okres można zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu można zawiesić maksymalnie na okres 6 miesięcy, jednak nie dalej niż do 30.09.2020 r.

Jak zostaną spłacone zawieszone raty kredytu?

Dajemy klientom wybór aż trzech opcji spłaty zawieszonych rat kredytu:

  • wydłużymy okres obowiązywania Umowy kredytowej o okres zawieszenia spłat,
  • zawieszone raty zostaną rozłożone do spłaty w okresie trwania Umowy kredytowej,
  • zawieszone (skumulowane płatności) zostaną doliczone do ostatniej raty,

Którą z opcji wybrać i dlaczego?

Proponujemy wybór spłaty zawieszonej części kredytu przez wydłużenie okresu obowiązywania Umowy. Jest to opcja najbezpieczniejsza, nie powodująca zwiększenia miesięcznego obciążenia w późniejszym terminie (po okresie zawieszenia). Przyszłe raty kredytu zbliżone będą do wysokości spłacanych do tej pory rat.

Czy w okresie zawieszenia rat kredytu należy spłacać odsetki?

Rekomendujemy, aby odsetki spłacać w dotychczasowych cyklach. Skumulowane poprzez zawieszenie spłat odsetki mogą stanowić duże jednorazowe obciążenie, ponieważ muszą zostać spłacone w całości po okresie zawieszenia.

Czy z odroczeniem spłaty rat kredytu związane są jakieś dodatkowe koszty?

Nie. Biorąc pod uwagę obecną, trudną sytuację nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z procesowaniem wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Jak skorzystać z tej formy pomocy?

Procedura składania wniosku jest bardzo prosta i nie wymaga obecności kredytobiorcy w placówce Banku.

  • Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (wnioski dostępne tu):
  1. Osoby prywatne
  2. Rolnicy
  3. Firmy i instytucje
  • odpisany zgodnie z wzorem podpisu widniejącym na Umowie kredytowej wniosek, należy zeskanować i przesłać do Banku przy pomocy przygotowanego formularza lub bezpośrednio ze swojej skrzynki pocztowej na adres prolongata@bsraciaz.pl

Uwaga!. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie – dlaczego stan epidemii spowodował konieczność wystąpienia o zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych.

  • po otrzymaniu wniosku, zadzwonimy do Ciebie celem potwierdzenia otrzymania wniosku i ustalenia szczegółowych warunków Aneksu
  • gdy wniosek zostanie rozpatrzony otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail informację o decyzji oraz stosowny Aneks do umowy

Więcej informacji na ten temat otrzymasz pod numerem telefonu 23 679 96 36 lub u swojego Doradcy Klienta.