Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościSprawozdawcze ZP 2021 – podsumowanie

Sprawozdawcze ZP 2021 – podsumowanie

26 czerwca br. odbyło się coroczne Sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raciążu, podsumowujące wyniki Banku za 2020 rok.

W Zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście. Zebraniu przewodniczyła Lucyna Gorzkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad zaprezentowano Zebranym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. Następnie Prezes Zarządu, Piotr Pniewski w swoim wystąpieniu omówił delegatom najważniejsze wyzwania i kierunki rozwoju Banku na najbliższe lata.

Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za rok ubiegły oraz zatwierdziło kierunki rozwoju działalności bankowej oraz działalności społecznej i kulturalno – oświatowej Banku na rok 2021.

Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
  • oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  • udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. w kwocie 1 537 219,41 zł., którą w większości przeznaczono na fundusz zasobowy banku.

Sprawozdanie finansowe banku za 2020r można zobaczyć TUTAJ>>>

W związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii Bank podjął wszelkie niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia Zebranym bezpiecznego udziału w posiedzeniu.