Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościPakiet Bezpieczna Szkoła od TUW

Pakiet Bezpieczna Szkoła od TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w ramach rozwoju oferowanych ubezpieczeń wprowadza zmiany w ofercie produktu „Bezpieczna Szkoła” na rok 2022/2023 zapewniając swoim Klientom możliwość dopasowania ubezpieczenia do ich potrzeb i oczekiwań zapewniając tym samym bezpieczeństwo najmłodszym Klientom.

Oferta skierowana jest do dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek oświatowych.

Ochrona trwa całodobowo na terenie całego świata i obejmuje wyczynowe uprawianie sportów.

Zakres ubezpieczenia poza podstawowymi świadczeniami z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku może obejmować dodatkowe świadczenia, m.in.:

  • świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19 dla osób do 20 roku życia,
  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1-go dnia,
  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby od 1-go dnia,
  • świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije,
  • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (m.in. sepsa, stwardnienie rozsiane, utrata wzroku),
  • świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy,
  • zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
  • zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego

Ubezpieczenie „Bezpieczna Szkoła” zostaje rozszerzone o nowe świadczenia: „ Świadczenie z tytułu zachorowania na boreliozę” oraz „Świadczenie z tytułu urazu niepowodującego uszczerbku na zdrowiu”, które dostępne są w każdym oferowanym wariancie.

Jednocześnie rozszerzona zostaje oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o możliwość dokupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla uczniów i studentów odbywających praktyki zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczeń szkolnych na rok 2022/2023 u naszych Doradców.