Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościOdszedł człowiek zasłużony

Odszedł człowiek zasłużony

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, iż w wieku 82 lat zmarł Pan Kazimierz Bogdan Miklewski, urodzony spółdzielca i społecznik. Większość swojego życia poświęcił pracy na rzecz Banku Spółdzielczego w Raciążu, jako Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w czwartek 8 kwietnia br. o godzinie 14:00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Raciążu.

Śp. Kazimierz Bogdan Miklewski urodził się i całe życie mieszkał w Raciążu. Zdecydowaną większość swojego życia zawodowego związał z Bankiem Spółdzielczym w Raciążu, którym  kierował przez blisko 41 lat, a przez kolejne 10 lat sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W pracy zawodowej i kontaktach branżowych był wyjątkowo sprawnym organizatorem i dobrym menedżerem. Cechowała go wszechstronna znajomość sektora bankowości spółdzielczej, stanowczość i konsekwencja w realizacji podejmowanych działań. Jego wieloletnie doświadczenie, pracowitość oraz profesjonalizm i niezwykłe zaangażowanie w to co robił zjednało szacunek i uznanie zarówno współpracowników, samorządu jak i klientów.

Wraz z Bankiem odniósł wiele sukcesów. To dzięki Jego wytrwałej pracy i bogatemu doświadczeniu udało się stworzyć z małego lokalnego banku spółdzielczego – nowoczesną i doskonale funkcjonującą placówkę bankową w Polsce o rozległym terenie działania, wielokrotnie nagradzaną i wyróżnianą zaszczytnymi tytułami.

Gdy odchodził na emeryturę 30.04.2010 roku, po 53 latach 7 miesiącach i 15 dniach pracy zawodowej, mówił o sobie, że jako Prezes Banku miał to wielkie szczęście, że mógł urzeczywistnić swoją wizję Banku, budować most łączący marzenia z nadziejami i aspiracjami pozostałych pracowników i współpracowników, wśród których znalazł kolegów zawodowych, a prywatnie – życiowych przyjaciół. Dane mu było przeżyć wzruszenie, dumę z sukcesów Banku, z awansu i rozwoju. Podkreślał, że z wdzięcznością myśli o wszystkich latach swojego życia i dziękował Panu, że w swoim Bożym Planie przeznaczył mu właśnie ten Bank. Dziękował za każdego pracownika, za każdego klienta, za współpracowników, przełożonych i podwładnych, kontrolerów i kontrolowanych.

Prace zawodową z powodzeniem godził z działalnością samorządowo i społeczną, m.in. przez trzy kadencje sprawował mandat Radnego Powiatu Płońskiego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Był także członkiem Rady Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie oraz wieloletnim działaczem Ochotniczych Straży Pożarnych i Ludowych Zespołów Sportowych, gdzie wcześniej, jako młody chłopak z powodzeniem występował w drużynie piłkarskiej „LKS Błękitni Raciąż”.

Należał do grona tych ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, nie bał się wyzwań i konfrontacji z rzeczywistością. Rozumiał istotę przemian społeczno-politycznych i ekonomicznych zachodzących w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Widział zagrożenia i niedostatki, z jakimi borykają się mieszkańcy i co najważniejsze – potrafił skutecznie im pomagać.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej oraz kultywowanie tradycji ruchu ludowego był wielokrotnie wyróżniany najwyższymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi, w tym: odznakami: „Za Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, Srebrnym i Złotem Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł Człowiek o ogromnych zasługach dla rozwoju naszego Banku i całej bankowości spółdzielczej w Polsce oraz szanowany Członek naszej wspólnoty bankowej.

Współpraca ze Śp. Kazimierzem Bogdanem Miklewskim była dla nas wszystkich zaszczytem, a Jego osoba  na zawsze pozostanie w naszej Pamięci!