Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościNowe limity dopłat do kredytów

Nowe limity dopłat do kredytów

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty na 2024r. Już można składać wnioski na:

  1. kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji:
  • linia PR – przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • linia RR – inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • linia Z – zakup użytków rolnych

– limit akcji kredytowej: 150 mln zł

1,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania

  1. kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:
  • linia K01 – inwestycyjna
  • linia K02 – obrotowa

– limit akcji kredytowej: 100 mln zł

– 500 tys. zł na dopłaty do oprocentowania

  1. Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF – linia KPS:

– limit akcji kredytowej: 10 mln zł

100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania

  1. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia MRcsk:

2 mln zł na dopłaty do tych kredytów

Zapraszamy do naszych placówek!