Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościKredyt obrotowy z gwarancją FGR i dopłatą do oprocentowania

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR i dopłatą do oprocentowania

Skorzystaj z kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z dopłatą do oprocentowania, realizowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. FGR to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK, dostępny dla całego sektora rolnego.

Podstawowe warunki gwarancji FGR:

zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu
wysokość prowizji0% kwoty gwarancji
okres gwarancjikredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
rodzaje pomocy publicznejpomoc de minimis albo pomoc publiczną
maksymalna kwota gwarancji5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

  Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest rolnikiem albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych.  
Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia limitu kredytu.

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

Gwarancja spłaty kredytu, o której mowa powyżej, może zostać powiązana (na mocy przepisów COVID-19) z dopłatą do oprocentowania kredytu obrotowego:

  • dotyczy kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych Kredytobiorcom z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW objętych gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR do 31 grudnia 2023 r.
  • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 5 punktów procentowych w skali roku (dla kredytów udzielonych od dnia 01.07.2022 r.); jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący
  • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nie rolnych.

Dlaczego warto?

  • 0% prowizji za udzielenie gwarancji,
  • Zabezpieczenie gwarancją FGR do 80% kwoty kredytu,
  • Niższa marża niż przy kredycie komercyjnym,
  • Do 5% dopłaty BGK do oprocentowania przez 12 m-cy,
  • Cały proces udzielania dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR jest realizowany w Banku

Jak skorzystać z produktu?

Zapoznaj się z Warunkami uzyskania gwarancji i dopłaty do oprocentowania
Wypełnij wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu i wniosek o udzielenie dopłaty (jeżeli starasz się o kredyt obrotowy z dopłatą)
Złóż wypełniony wniosek/wnioski w naszym Banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu obrotowego

UWAGA! Maksymalna kwota kredytu obrotowego nie może przekroczyć równowartości w złotych 200 000 euro

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych placówek.

Dokumenty do pobrania