Bank Spółdzielczy w RaciążuAktualnościInformacja na temat działania POK w Regiminie

Informacja na temat działania POK w Regiminie

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Raciążu z dniem 1 grudnia 2021r podjął współpracę z Gminą Regimin polegającą na obsłudze rachunków bankowych Gminy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

W celu zaspokojenia potrzeb samorządu oraz mieszkańców Gminy Regimin, Zarząd Banku postanowił wydzierżawić lokal użytkowy celem uruchomienia placówki bankowej – Punktu Obsługi Klienta w Regiminie. Nowa placówka mieścić się będzie w Regiminie przy ulicy Ignacego Mościckiego 2, w dawnym budynku BS Regimin. Jej otwarcie planowane jest na dzień 2 marca 2022r. Prace remontowo – budowlane zostały już rozpoczęte.

POK w Regiminie będzie placówką nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy obsługi. W budynku zamontowany będzie również bankomat wyposażony w nowoczesne technologie. Mamy nadzieję, iż współpraca naszego Banku z Gminą oraz jej mieszkańcami przyniesie obopólne korzyści oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

W związku ze złożoną rezygnacją prowadzenia punku kasowego przez PBS w Ciechanowie informujemy, iż od 1 lutego br. do momentu otwarcia Punku Obsługi Klienta w Regiminie, umożliwimy mieszkańcom Gminy dostęp do usług bankowych w lokalu w którym aktualnie mieści się placówka bankowa PBS (lokal w Urzędzie Gminy).

Galeria aranżacji wnętrza powstającego Punktu Obsługi Klienta w Regiminie