1. Aplikacja mobilna Mój Bank Junior (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Raciążu (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja przeznaczona jest do obsługi i nauki podstaw bankowości dla osób poniżej 13 roku życia, pozostających pod opieką rodzica lub opiekuna będącego klientem Banku Spółdzielczego w Raciążu.
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do środków zgromadzonych w Banku.
 3. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  • a) przechowuje nazwę i dane adresowe Banku świadczącego usługę za pomocą Aplikacji,
  • b) przechowuje parametry Aplikacji wpisywane lub wskazane przez użytkownika w jej opcjach, takie jak nazwa użytkownika, wskazanie na wybrany wizerunek „avatar”, informacja o wybranych motywach kolorystycznych,
  • c) komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione w celu wyświetlenia użytkownikowi informacji pobranych z Banku,
  • d) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym
   • pamięci – na potrzeby zapisania identyfikatorów i parametrów, wskazanych w pkt. a. oraz b.,
   • komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi.
 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 2. W wyniku zalogowania się Klienta poprzez Aplikację Bank uzyskuje dostęp do następujących danych:
  • danych dotyczących parametrów, o których mowa w pkt. 4.a. i 4.b
 3. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 4. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności proszę nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 5. Bank Spółdzielczy w Raciążu zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://bsraciaz.pl/strefa-junior/moj-bank-junior-polityka/W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Bank Spółdzielczy w Raciążu
ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż
Email: centrala@bsraciaz.pl