1929

3 maja 1929 roku we wsi Krajkowo położonej 8 km od Raciąża powstała Kasa Stefczyka, założona przez grupę osadników, przybyłych z ziemi łowickiej, która dała początek Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu. Kasa zrzeszała około 300 osób. Źródłem kredytów były oszczędności gromadzone przez mieszkańców oraz pożyczka z Banku Państwowego. Pierwszym Prezesem został Wacław Łaski – właściciel dóbr wsi Sierakowo.