2023

01.01.2023 r Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Bieżuniu wraz z Punktem Kasowym w Lutocinie. Bank Spółdzielczy w Bieżuniu podzielił los tych banków spółdzielczych, które ze względu na zmieniające się warunki ekonomiczne i regulacyjne oraz wymagania technologiczne, nie były wstanie dalej samodzielnie funkcjonować. Po fuzji liczba placówek Banku Spółdzielczego w Raciążu wzrosła do piętnastu.