2006

14 września oddano w użytkowanie mieszkańców Siemiątkowa i okolicznych miejscowości nową placówkę Punktu Kasowego w Siemiątkowie. Jest to kontynuowanie podjętych w ostatnich latach działań mających na celu stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej i bazy lokalowej Banku.