2005

8 lutego Rada Nadzorcza powołała nowych członków Zarządu w osobach Piotra Pniewskiego i Piotra Rajkowskiego. Obydwaj rozpoczęli pracę w BS Raciąż w 2001 roku. Gratulując wyboru nowym członkom, RN wyraziła przekonanie, że ich kwalifikacje i młody wiek doskonale uzupełnią pozostały skład Zarządu, tj. Prezesa – Kazmierza Miklewskiego i jego Zstępczynię – Lucyne Gorzkiewicz.