2000

30 września Bank Spółdzielczy w Raciążu przyłączył Bank Spółdzielczy w Szreńsku wraz z Punktem Kasowym w Radzanowie. Bank w Szreńsku podzielił los tych Banków Spółdzielczych, które w myśl uchwały nr 5/98 z 5 sierpnia 1998r. Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie szczegółowych zasad wyposażania Banków Spółdzielczych w kapitał założycielski nie były w stanie dalej samodzielnie funkcjonować.