1994

13 grudnia Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przystąpieniu BS Raciąż w charakterze akcjonariusza do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. MR-Bank S.A, zabezpieczał płynność finansową wszystkich Banków Spółdzielczych zrzeszenia oraz prowadząc własną uniwersalną działalność bankową wspierał i uzupełniał ofertę handlową Banków Spółdzielczych zrzeszenia.