1989

Obradujące w roku jubileuszu 60-lecia Banku Spółdzielczego w Raciążu Zebranie Przedstawicieli uchwaliło m.in. nowy statut, który określał, że Bank działa na obszarze całego kraju, otwiera i prowadzi rachunki bankowe, gromadzi lokaty i wkłady oszczędnościowe, udziela kredytów, prowadzi obsługę kasowo-rozliczeniową instytucji, w tym obsługę budżetów gminnych oraz jednostek i zakładów budżetowych.