1983

W 1983 roku znacznie poprawiły się warunki pracy. W październiku założona została instalacja centralnego ogrzewania w Oddziale w Siemiątkowie, a w listopadzie oddano do użytku dobudowaną część budynku w Raciążu. Przybyło kilka pomieszczeń biurowych, pokój dla samorządu, wyciszono halę maszyn księgujących, a przede wszystkim poprawie uległ system zabezpieczeń placówki.