1978

Bank przejął obsługę budżetów administracji terenowej. Rada Banku podjęła uchwałę, aby do 1980 roku każdy właściciel gospodarstwa rolnego był członkiem Banku Spółdzielczego. W tym czasie Bank, poza placówką macierzystą, posiadał 4 stałe Punkty Kasowe – w Uniecku, Gralewie, Koziebrodach i Raciążu (przy bazie GS) oraz Oddział w Siemiątkowie, przy którym w 1979 roku uruchomiony został stały Punkt Kasowy.