1976

Oddany został do użytku nowy biurowiec przy ul. Mławskiej 20a, którego budowę rozpoczęto w 1974 roku. Do lokalu zakupionego od prywatnej osoby został przeniesiony Oddział BS Raciąż w Siemiątkowie. Po reformie administracyjnej, Bank objął swoją działalnością teren byłej gminy Gralewo. Istniejący w tej miejscowości Oddział BS w Baboszewie został przekształcony w Punkt Kasowy podległy BS Raciąż.