1975

1 lipca rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej, państwowo-spółdzielcza instytucja powstała z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Podstawowymi ogniwami terenowymi stały się Banki Spółdzielcze, a BGŻ – centralą organizacyjną, finansową i lustracyjną BS. Jednocześnie po tej reformie Banki Spółdzielcze utrzymały swój charakter i samorządność.