1973

Walne Zebranie 27 lutego zmieniło nazwę spółdzielni na Bank Spółdzielczy w Raciążu, który swoją działalnością obejmował miasto i gminę Raciąż oraz gminę Siemiątkowo, zatrudniał już 28 osób. Trudności lokalowe stały się bodźcem do rozpoczęcia budowy nowego biurowca przy ul. Mławskiej. Późniejsze lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, to okres pozostawania w związku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.