1958

Walne Zebranie Kasy Spółdzielczej przyjęło uchwałę o przystąpieniu do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie, który został centralą organizacyjną i rewizyjną Kas Spółdzielczych. Od tego momentu nowym zadaniem Kasy stało się gromadzenie i obsługa oszczędności pieniężnych bez pośrednictwa Powszechnej Kasy Oszczędnościowej. Podwyższono również z 50 do 100 zł wysokość udziału.